– om nyskaping og sosiale entreprenører

Lei av debatter – skap løsninger!

De politiske TV-debattene mister noe helt vesentlig. Hvis du snakker direkte med heltidspolitikerne eller ser dem snakke med hverandre uten mikrofoner merker du at de har respekt for hverandre. De skjønner faktisk at alle partier og politikere vil det beste for landet vårt, og for folk flest. Og de vet at vi i Norge er enige på tvers av partiene om svært mye. Men debattene er lagt opp slik at det SKAL konfronteres, settes på spissen og kastes rundt seg med påstander og karakteristikker av motstanderen – hele tiden. Og det er jo moro, for ingenting er som en heftig debatt for å sette adrenalinet i sving! Tilbake sitter den jevne seer eller lytter, og kan umulig vite hvilke påstander om konsekvenser som er riktig eller henge helt med i hvem som sa hva. Da må det bli selve stilen som står igjen, og det blir stadig flere kommentarer på om Jens så opplagt og sulten ut, var Erna hissig eller kom Hareide med en humoristisk kommentar. Selv jeg som er politisk aktiv blir lei av debattene. Jeg vet hva som kommer, og de kommer aldri videre. Det er aldri en dialog, aldri noen som lytter til et argument og bygger videre for å skape et felles ståsted og vise at «dette kan vi faktisk være stolte av og enige om, dette kan vi få til». Hvor mange ganger hørte du en anerkjennende kommentar til en motstander i løpet av valgkampen, som ikke var ironisk? Hvor mange ganger ble et forsøk på et resonnement avbrutt fordi neste spørsmål måtte frem? Og så lurer vi på hvorfor det blir politikerforakt… Hvordan kan vi som stemmer stole på at disse menneskene kan skape løsninger sammen, for oss? Det tunge er at denne debattformen tar vi med oss inn i partienes arbeid også. Mange timer blir brukt på debatter internt, ikke minst når partiprogrammene skal lages, der lange talerlister gjør at innleggene aldri henger sammen og at ingen får tid til å kommentere hverandres innlegg. Eller egentlig å diskutere dem skikkelig før avstemningen. Får vi de beste løsningene av det? Av å stemme over et avsnitt og en formulering i stedet for å utvikle forslaget videre i fellesskap? Og hvorfor bruker heltidspolitikerne våre i dagens internettsamfunn fortsatt timesvis i Stortingssalen eller det lokale rådhuset på debatter, replikker og avstemminger? For å få sagt det som skal gjengis i lokalavisen, den setningen som kom på radio? Alle vet hva de skal stemme når de går inn dit, nesten alt er avgjort i komiteene....

Valgkamp med mening

Det har vært en travel vår på jobb, med masse henvendelser til Ferd Sosiale Entreprenører. Det er strålende at vi har fått være med på å gjøre dette området mer kjent, og at så mange gjerne vil ha kontakt. Det har imidlertid gjort det langt mellom blogginnleggene… Nå er ferien over, med en sommer som ble svært spesiell – med hendelser og følelser vi aldri vil glemme. Terroren rammet oss forskjellig, men vi ble alle truffet på hvert vårt vis. Aldri har jeg snakket med så mange, både kjente og ukjente, om følelser og forferdelse. Det har bragt oss tettere sammen, og minnet  oss på hvor sårbart et samfunn faktisk er. Og vi fikk kjenne på at hva vi tusener og millioner av enkeltpersoner velger å gjøre, tilsammen utgjør en enorm forskjell. Arbeiderpartiet skal inn i en valgkamp som blir underlig og sår – med alle tomrommene fra Utøya. Men verden rundt oss ruller videre, og sorgen endrer karakter. For mange som er direkte berørt vil det ta uendelig lang tid, og jeg føler enormt med dem.  Takk til alle de fantastiske ungdommene som var på Utøya, for alt det dere ville og alt hva dere fortsatt kommer til å få til. Enten selv eller gjennom det dere har sendt med til oss andre. Politikken har fulgt meg så lenge jeg kan huske.  Fra diskusjonene rundt middagsbordet til kampene i klasserommet og fra talerstolen i Studentersamfundet i Trondhjem.  Det  ble en selvfølge å vise sitt engasjement og fortsette å påvirke verden gjennom å bli aktiv i Arbeiderpartiet. Mye av kjernen i den sosialdemokratiske politikken er slik jeg ser det å skape et samfunn hvor flest mulig får muligheten til å velge det gode.  Så har livet lært meg at det alltid vil være noen mennesker som velger feil, og rammer uskyldige.  Denne sommeren har vist oss hvor viktig det er at deres aggresjon og frykt ikke får vinne, og smitte over på oss andre. Denne bloggen vil i de nærmeste ukene bli sterkt preget av valgkamp, så får heller min andre favoritt; de sosiale entreprenørene, komme noe i skyggen. For ryggraden vår er velferdssamfunnet, og det er Arbeiderpartiet som opp gjennom historien har klart å reformere denne. Vi er klare for å gjøre det igjen når det trengs. I det moderne velferdssamfunnet lever også de sosiale entreprenørene godt, i samspill med en sterk, åpen og nyskapende offentlig sektor. Men da må vi tørre å tenke nytt, og spille videre på de styrkene vi har. Jeg ønsker å være blant...

Internetthjelp