– om nyskaping og sosiale entreprenører

Vi trenger Social fiction!

Fuglene kvitrer i regnet, og det er mørkt utenfor perrongen. Togskinnene er pene når de er våte, blanke der de reflekterer lysrørene. Et tog starter opp, og jeg skjønner plutselig hva det vil si å tøffe utfra perrongen. Ingen stillegående eller elektriske motorer her, jeg kan nesten se for meg at det er kull som hives på der inne. Et godstog suser forbi den andre veien med 35 containere på hjul. Så mye bråk og aktivitet enda det er lenge før dagen starter for de fleste. Mitt tog til London Paddington kommer ruslende inn på perrongen, og jeg kan krype inn i varmen og motorstøyen. Helt alene. Som tidligere år drar jeg fra Skoll World Forum med en følelse av å ha blitt ladet opp, å ha blitt tilført kraft og energi. Og det bare ved å få være sammen med disse menneskene. Mange hundre mennesker fra alle kanter av verden, hvor hver og en av dem er med på å forandre sine omgivelser. Noen bittelitt og andre fundamentalt, noen med ideer som trolig vil endre hverdagen for oss alle. Verden har blitt drevet fremover av Science Fiction, sa Yunus i sin takketale. – Hvis det ikke hadde vært for våre evner til å forestille oss det umuligste så hadde dagens teknologi ikke eksistert. Der teknologien drives raskt fremover står andre deler av våre samfunn nesten stille. Vi trenger mer Social fiction, påpekte den tidligere Fredsprisvinneren og nå æresmedlem av Skoll Foundation. – Vi må tørre å se for oss hvordan verden kunne være totalt uten fattigdom og nød. Det er vi som godtar alle verdens skjevheter og feil, mellom land, mellom kjønn og religioner. Og det er opp til oss fikse dem. Men fantasien vår setter grenser for hvordan vi kan forestille oss samfunnet, langt mer enn hvordan vi drømmer om ny teknologi. Intet menneske fortjener å stå uten arbeid, hver og en bærer store muligheter i seg. Bryt grensene og tør å drømme, for menneskenes trang til å realisere sine drømmer er kraften som endrer verden, avsluttet Yunus med. Et sterkt ønske om revolusjon kunne merkes fra alle oss i teatersalen akkurat da. Skoll World Forum hadde tiårsjubileum i år, og var mindre anarkistisk enn jeg opplevde den for bare to år siden. Denne gangen var det flere som påpekte at nye løsninger måtte jobbes inn i systemene, at det å få regjeringer og styresmakter med på endringer er avgjørende for å nå frem til mange nok med sine nye løsninger. Forrige gang forlot jeg Oxford med en følelse...

Internetthjelp