– om nyskaping og sosiale entreprenører

USAs usikkerhet – for jobber og verdens fattige

CNNs seniorrådgiver David Gergen er tydelig på hva som er Obamas utfordring for å kunne gå på en ny periode ved neste valg.  Han har selv vært rådgiver til flere presidenter, og mener å ha sett mønsteret før. «Han er nødt til å gå mot sentrum, og iallefall klare å fremstå som mindre radikal enn det imaget han nå har fått.» Det vitses om at presidenten ønsker å gjøre USA om til en velferdsstat som Sverige (-  her borte er en slik skjebne tydeligvis skremmende, selv blant demokratene 😉 Gergen beskriver med innlevelse et USA som nå opplever stor usikkerhet, hvor store deler av befolkningen er redd for hva fremtiden vil bringe. Og hvor forskjellige deler av befolkningen tydelig har ulike ønsker for fremtiden, med større skillelinjer enn man har opplevd tidligere. Den hvite, eldre befolkningen stemmer republikansk, mens de unge, farvede minoritetene stemmer på felleskapsløsningene. Og det er jo de som er den fremtidige majoriteten, kommenterte Gergen smilende. (Men i minoritet en god stund enda). Han antydet at disse forskjellene kan skape spenninger mellom befolkningsgrupper som vil vise seg vanskelige å håndtere. Og at situasjonen alt i alt gjorde at USA nå både politisk og økonomisk opplever en form for ustabilitet som er ny for dem. Anledningen for Gergens analyse var Acumen funds årlige konferanse for sine investorer, de som støtter deres investeringer og arbeid med sosiale bedrifter («social enterprises») i utviklingsland verden over. Gergen berømmet innsatsen fra Jaquline Novogratz og de andre i Acumen for det gjennomslaget de har bidratt med for å sette sosialt entreprenørskap på dagsorden i Det hvite hus denne perioden. Det har blitt etablert et eget fond for denne type virksomhet, med et eget offentlig kontor, og det snakkes om at Hillary Clinton vurderer å flytte 10-20% av USAs midler til utviklingshjelp over til denne type investeringer. Rett og slett fordi man ser at det fungerer, at det skaper lokal aktivitet som er både økonomisk og sosialt bærekraftig. Samtidig var han tydelig på at dette arbeidet kunne komme til å rammes av de harde tidene, ved at USA trolig kom til å konsentrere seg om sine egne problemer og kutte betydelig ned på sin aktivitet utenfor landets grenser. Fordi det rett og slett kreves av presidenten at det må ryddes opp hjemme først. «Derfor er den innsatsen dere gjør så viktig», poengterte Gergen. «Der vi politisk kan komme til kort må andre aktører sørge for handling, og dere bringer næringslivet sammen med de sosiale behovene på en måte som representerer fremtidens løsninger». Noe...

Internetthjelp