– om nyskaping og sosiale entreprenører

Fortsett å støtte de gode løsningene

Det er mange unge mennesker i Norge som er svært usikre på fremtiden. Noen av dem vet ikke helt hva de vil bli, andre har helt mistet troen på at de kan bli noe som helst. De fleste har mennesker rundt seg som kan hjelpe dem og være der for dem med råd og vink. Men bekymringsfullt mange føler at de står alene, og har ingen de naturlig kan snu seg til for hjelp i en tøff overgang fra barn til voksen. Nye løsninger Skolen er en utrolig viktig fellesnevner for dem alle. Her bruker de størstedelen sv dagen sin opp gjennom oppveksten, og her er de nødt til å være – uansett om de trives eller ei. Da er det selvsagt at kvaliteten på skoledagen er avgjørende, og at vi må sette mye inn på å gi den et innhold de unge selv kjenner er viktig. Ikke bare ting vi mener de må kunne, men som de merker at de kan bruke. For å vise dem at vi mener de er viktige- også for oss. Ikke bare for fremtiden som det så fint heter, men at de er viktige i seg selv som det mennesket de er, her og nå, uansett alder. Ferd Sosiale Entreprenører har valgt å investere i og følge opp selskaper som jobber med nye løsninger for barn og unge. De tilbyr både tjenester og produkter som kan være med på å gjøre hverdagen bedre for barn og unge i helt forskjellige situasjoner. Det er løsninger som tar tak i problemer andre ikke har klart å løse til nå. Vi vet ikke sikkert at våre selskaper, som vi kaller sosiale entreprenører, har funnet den endelige løsningen de heller. Men de gjør noe aktivt og spennende med problemer samfunnet trenger bedre løsninger på. Som manglende fysisk aktivitet, at for mange gir opp skolen, og at alt for mange blir sittende foran PC-en i kjelleren i stedet for å ta fatt på livet sitt og de mulighetene arbeidslivet byr på. Vi ser på hva de klarer å skape av sosiale resultater og ønsker å være med på å sikre at flere barn og unge får større muligheter for å utnytte sine egne evner og få et trygt fotfeste for voksentilværelsen. Pøbelprosjektet Ett av selskapene vi tror på er Pøbelprosjektet, som gjennom kursing og oppfølging over flere år får utsatt ungdom fra en passiv livssituasjon og over i skole og jobb, eller til en situasjon der de gjør noe aktivt for å komme dit. Når vi møter disse...

Internetthjelp