– om nyskaping og sosiale entreprenører

Avklaring til inspirasjon for NAV

Saken om NAV og arbeidsavklaringspenger i Aftenposten torsdag 8.8 viser hvor krevende det er å være nær og støttende til mange tusen mennesker. Og å gi dem de rette verktøyene for egenutvikling. Det er ikke rom for NAV-ansatte til å gå inn i hver enkelt skjebne og personlighet som de møter over bordet. Selv om de på papiret skal gjøre det. Det ville gitt et enormt behov for nye timer og ansatte i NAV, ut over de 19.000 som alt jobber der. Og det er svært forskjellig hva hver av oss trenger når vi kommer gjennom dørene hos NAV.  Det er mange som får god hjelp fra NAV, og kommer seg i gang igjen. Men mange får det slett ikke til å fungere. Det er bakgrunnen for at nye løsninger er så viktig å prøve ut. Vi trenger folk i arbeid, det gir best resultater for oss alle. Det haster nemlig for dem som er inne i NAV-systemet som brukere. Mange er historiene om hva som skjer med menneskers tankebaner og livsenergi når du blir avhengig av dagpenger, arbeidsavklaring eller andre godt mente ordninger. Det som forundrer meg er at det ikke tas større grep når nyskapende tilbud som Pøbelprosjektet dukker opp på NAV-arenaen. De har vist verdien av å følge unge som står usikre mellom skole og arbeidsliv tett opp og aktivt guide dem i deres veivalg. Og ikke minst følge dem opp over et par år, mens de er i ferd med å skape seg sin nye, aktive plattform. Når vi vet samfunnsgevinsten – av denne innsatsen, hvorfor brukes ikke denne eller tilsvarende modeller aktivt og spres til passiviserte unge mennesker over hele landet? Dyktige mennesker som har testet ut nye måter å hjelpe andre på, må slippe til og få vise at løsningene deres gir bedre resultater enn de tradisjonelle tiltakene. Og når de har bevist dette må NAV-systemet selv være pådriverne for å ta dette raskt i bruk, over hele landet. I dag er spredning av et nytt tilbud avhengig av at det legges ut anbud fra hvert enkelt lokalt NAV-kontor, eller fylke, som passer til den løsningen som er utviklet. Det er en god norsk modell, med stor selvstendighet for alle fylker og kommuner sine NAV-kontor. Flott for lokale tilpasninger, men det bør matches med et sterkt sentralt system som aktivt sender ut vurderinger av hvilke tiltak som er av høy kvalitet og gir gode resultater for de som skal hjelpes av NAV. Og som med en viss tyngde kan pålegge kontorene landet rundt å...

Fortsett å støtte de gode løsningene

Det er mange unge mennesker i Norge som er svært usikre på fremtiden. Noen av dem vet ikke helt hva de vil bli, andre har helt mistet troen på at de kan bli noe som helst. De fleste har mennesker rundt seg som kan hjelpe dem og være der for dem med råd og vink. Men bekymringsfullt mange føler at de står alene, og har ingen de naturlig kan snu seg til for hjelp i en tøff overgang fra barn til voksen. Nye løsninger Skolen er en utrolig viktig fellesnevner for dem alle. Her bruker de størstedelen sv dagen sin opp gjennom oppveksten, og her er de nødt til å være – uansett om de trives eller ei. Da er det selvsagt at kvaliteten på skoledagen er avgjørende, og at vi må sette mye inn på å gi den et innhold de unge selv kjenner er viktig. Ikke bare ting vi mener de må kunne, men som de merker at de kan bruke. For å vise dem at vi mener de er viktige- også for oss. Ikke bare for fremtiden som det så fint heter, men at de er viktige i seg selv som det mennesket de er, her og nå, uansett alder. Ferd Sosiale Entreprenører har valgt å investere i og følge opp selskaper som jobber med nye løsninger for barn og unge. De tilbyr både tjenester og produkter som kan være med på å gjøre hverdagen bedre for barn og unge i helt forskjellige situasjoner. Det er løsninger som tar tak i problemer andre ikke har klart å løse til nå. Vi vet ikke sikkert at våre selskaper, som vi kaller sosiale entreprenører, har funnet den endelige løsningen de heller. Men de gjør noe aktivt og spennende med problemer samfunnet trenger bedre løsninger på. Som manglende fysisk aktivitet, at for mange gir opp skolen, og at alt for mange blir sittende foran PC-en i kjelleren i stedet for å ta fatt på livet sitt og de mulighetene arbeidslivet byr på. Vi ser på hva de klarer å skape av sosiale resultater og ønsker å være med på å sikre at flere barn og unge får større muligheter for å utnytte sine egne evner og få et trygt fotfeste for voksentilværelsen. Pøbelprosjektet Ett av selskapene vi tror på er Pøbelprosjektet, som gjennom kursing og oppfølging over flere år får utsatt ungdom fra en passiv livssituasjon og over i skole og jobb, eller til en situasjon der de gjør noe aktivt for å komme dit. Når vi møter disse...

Internetthjelp