– om nyskaping og sosiale entreprenører

Avklaring til inspirasjon for NAV

Saken om NAV og arbeidsavklaringspenger i Aftenposten torsdag 8.8 viser hvor krevende det er å være nær og støttende til mange tusen mennesker. Og å gi dem de rette verktøyene for egenutvikling. Det er ikke rom for NAV-ansatte til å gå inn i hver enkelt skjebne og personlighet som de møter over bordet. Selv om de på papiret skal gjøre det. Det ville gitt et enormt behov for nye timer og ansatte i NAV, ut over de 19.000 som alt jobber der. Og det er svært forskjellig hva hver av oss trenger når vi kommer gjennom dørene hos NAV.  Det er mange som får god hjelp fra NAV, og kommer seg i gang igjen. Men mange får det slett ikke til å fungere. Det er bakgrunnen for at nye løsninger er så viktig å prøve ut. Vi trenger folk i arbeid, det gir best resultater for oss alle. Det haster nemlig for dem som er inne i NAV-systemet som brukere. Mange er historiene om hva som skjer med menneskers tankebaner og livsenergi når du blir avhengig av dagpenger, arbeidsavklaring eller andre godt mente ordninger. Det som forundrer meg er at det ikke tas større grep når nyskapende tilbud som Pøbelprosjektet dukker opp på NAV-arenaen. De har vist verdien av å følge unge som står usikre mellom skole og arbeidsliv tett opp og aktivt guide dem i deres veivalg. Og ikke minst følge dem opp over et par år, mens de er i ferd med å skape seg sin nye, aktive plattform. Når vi vet samfunnsgevinsten – av denne innsatsen, hvorfor brukes ikke denne eller tilsvarende modeller aktivt og spres til passiviserte unge mennesker over hele landet? Dyktige mennesker som har testet ut nye måter å hjelpe andre på, må slippe til og få vise at løsningene deres gir bedre resultater enn de tradisjonelle tiltakene. Og når de har bevist dette må NAV-systemet selv være pådriverne for å ta dette raskt i bruk, over hele landet. I dag er spredning av et nytt tilbud avhengig av at det legges ut anbud fra hvert enkelt lokalt NAV-kontor, eller fylke, som passer til den løsningen som er utviklet. Det er en god norsk modell, med stor selvstendighet for alle fylker og kommuner sine NAV-kontor. Flott for lokale tilpasninger, men det bør matches med et sterkt sentralt system som aktivt sender ut vurderinger av hvilke tiltak som er av høy kvalitet og gir gode resultater for de som skal hjelpes av NAV. Og som med en viss tyngde kan pålegge kontorene landet rundt å...

Internetthjelp