– om nyskaping og sosiale entreprenører

Løft de unge – så løfter unge utviklingen

Ordførere og bydelsledere landet rundt kan skape sterkere lokale løft ved å samarbeide tettere med lokale ildsjeler og bruke endringskraften hos de unge. Nylig var jeg på konferanse om områdeløft, hvor staten ved Husbanken og kommuner sammen går løs på geografiske områder som trenger et løft. Med løft mener de slik jeg forstår det å heve områdets kvaliteter og skape økt trivsel. Og det ble påpekt at dette enklest kan gjøres ved fysisk opprustning av uteområdene. Jeg fikk selv være med på et slikt løft som leder av bydelsutvalget på Torshov, da staten lot oss bruke 100 millioner ekstra hvert år på Oslo Indre Øst. Gjennom dette fikk vi oppgradert både bygninger og området langs Akerselva betydelig, og gjorde samtidig store investeringer i aktiviteter for barn og unge vi ellers ikke hadde hatt råd til. Det første som slo meg disse dagene var at det er gjort utrolig mange viktige investeringer i Groruddalen de siste årene, med flotte resultater få av oss andre i Oslo har fått med seg. Vi fikk innblikk i en enorm stolthet lokalt på Ammerud, Stovner og de andre lokalmiljøene, som sjelden slipper gjennom i media. Der selger ofte konflikter og problemer bedre. Det andre var at jeg ble overrasket over hvor lite tyngde det var rundt måling av sosiale resultater av innsatsen. Jeg hadde forventet en analyse av elementer som trivsel, sosiale utfordringer og sosioøkonomisk status for beboerne i områdene, målt før, underveis og etter tiltakene og med ambisjoner for hva et områdeløft kan og ikke kan bidra til. Her var det tydelig at arbeidet kun er i startgropa. Det jobbes mye internasjonalt rundt måling av sosiale resultater, og det er krevende men viktig. Lokale politikere og andre involverte i fremtidige områdeløft bør engasjere seg og tydeliggjøre sosiale mål og hva man ønsker å oppnå før tiltakene prioriteres. Den rette balansen mellom fysiske og sosiale tiltak er ikke gitt. Det tredje er at når man bestemmer seg for å løfte et geografisk område er det ofte fordi det er nedslitt, og har vært det en god stund. Da kan vi regne med at stedet har fått et omdømme som også er slitt, noe som igjen påvirker stoltheten lokalt. Her må man få på plass et mer offensivt holdningsarbeid enn det som ble presentert. Det ligger store muligheter i å engasjere blant annet de lokale ungdomsrådene, hvor fremtidens holdninger skapes. Sammen med dem kan dere få frem alt det positive som skjer underveis i et områdeløft, og de styrkene lokalmiljøet har. Det snakkes mye om...

Fortsett å støtte de gode løsningene

Det er mange unge mennesker i Norge som er svært usikre på fremtiden. Noen av dem vet ikke helt hva de vil bli, andre har helt mistet troen på at de kan bli noe som helst. De fleste har mennesker rundt seg som kan hjelpe dem og være der for dem med råd og vink. Men bekymringsfullt mange føler at de står alene, og har ingen de naturlig kan snu seg til for hjelp i en tøff overgang fra barn til voksen. Nye løsninger Skolen er en utrolig viktig fellesnevner for dem alle. Her bruker de størstedelen sv dagen sin opp gjennom oppveksten, og her er de nødt til å være – uansett om de trives eller ei. Da er det selvsagt at kvaliteten på skoledagen er avgjørende, og at vi må sette mye inn på å gi den et innhold de unge selv kjenner er viktig. Ikke bare ting vi mener de må kunne, men som de merker at de kan bruke. For å vise dem at vi mener de er viktige- også for oss. Ikke bare for fremtiden som det så fint heter, men at de er viktige i seg selv som det mennesket de er, her og nå, uansett alder. Ferd Sosiale Entreprenører har valgt å investere i og følge opp selskaper som jobber med nye løsninger for barn og unge. De tilbyr både tjenester og produkter som kan være med på å gjøre hverdagen bedre for barn og unge i helt forskjellige situasjoner. Det er løsninger som tar tak i problemer andre ikke har klart å løse til nå. Vi vet ikke sikkert at våre selskaper, som vi kaller sosiale entreprenører, har funnet den endelige løsningen de heller. Men de gjør noe aktivt og spennende med problemer samfunnet trenger bedre løsninger på. Som manglende fysisk aktivitet, at for mange gir opp skolen, og at alt for mange blir sittende foran PC-en i kjelleren i stedet for å ta fatt på livet sitt og de mulighetene arbeidslivet byr på. Vi ser på hva de klarer å skape av sosiale resultater og ønsker å være med på å sikre at flere barn og unge får større muligheter for å utnytte sine egne evner og få et trygt fotfeste for voksentilværelsen. Pøbelprosjektet Ett av selskapene vi tror på er Pøbelprosjektet, som gjennom kursing og oppfølging over flere år får utsatt ungdom fra en passiv livssituasjon og over i skole og jobb, eller til en situasjon der de gjør noe aktivt for å komme dit. Når vi møter disse...

Internetthjelp