– om nyskaping og sosiale entreprenører

Fremvekst av en sosial industri

Årets samling for European Venture Philanthropic Association (EVPA) gikk av stabelen i Torino 16.-17.11, og vi var til stede fra Ferd Sosiale Entreprenører. Det ble en stor forsamling på 400 deltakere fra hele Europa, med besøkende fra Asia og USA. Det er tydelig at den sterke veksten i interessen for venturefilantropi fortsetter uavhengig av nedgangstider og uro i Europa. Eller kanskje er nettopp dette med på å styrke området. En gjenganger på konferansen var et fremtidsbilde der myndighetene må gi opp stadig større deler av sin sosiale innsats overfor egne innbyggere. Dette er uvant nok ikke ment som et skremmende bilde, men mer som en spore til felles innsats og åpning av muligheter for sosiale entreprenører. De trenger oss, synes å være den unisone trøsten i et ellers nokså usikkert Europeisk bilde. Og kanskje har entusiastene i korridorene her rett i at politikerne og regjeringene har tapt slaget og blir stadig mer maktesløse – nå er det innbyggerne selv med gode ideer og viljen til å gjennomføre dem som må sikre fremtiden for alle. Forut for konferansen i år hadde EVPA en undersøkelse blant sine medlemmer, og resultatene ga sendetid på den største Italienske tv-kanalen under konferansen. Tallene viser at vi nå samlet har investert 1 milliard Euro i sosiale, forretningsorienterte prosjekter de siste årene. Styreleder for EVPA Serge Raicher sa dette var et langt høyere tall enn de hadde forventet og en god grunn til at EU har rettet sin oppmerksomhet mot området det siste året. De har startet med en utredning og rapport om Social Business Initiative. Det jobbes også med å definere området og aktørene nærmere, og EU har slått fast at det skal opprettes et fond for å styrke denne type investeringer fremover. Alt i alt karakteriserte EVPAs styreleder medlemmenes innsats i sosiale investeringer de siste 5 årene som stadig bedre definert og håndtert, med økt kunnskap og nettverksbygging blant de involverte. Av temaer deltakerne var engasjert i på området barn og unge bør utdanning nevnes spesielt. Det var mange land representert rundt bordet, alle opptatt av økende frafall og et utdanningssystem som langt på vei opererer som det gjorde for flere hundre år siden. Med lærerkrefter som er for få eller for svakt utdannet i mange land, og hvor den nye teknologien barna lever med er fraværende i skolehverdagen. Her ser det ut til å være et økende behov for radikalt nye ideer, og dette ble etterlyst med intensitet – dog uten hell -på denne konferansen. Det som gjennom flere sesjoner slo oss som...

Internetthjelp