– om nyskaping og sosiale entreprenører

Økende entusiasme for sosiale investeringer

Denne uken samlet hele 400 personer seg på den årlige konferansen til EVPA – European Venture Philanthropy Association i Luxembourg. For seks år siden ble foreningen startet og første konferanse avholdt med bare 10 personer. Temaet for organisasjonen og konferansene er mulighetene for forretningsmessige investeringer i sosialt utviklende aktiviteter. Det kan være som Venture Filantropi (at man investerer i sosiale resultater gjennom et sosialt prosjekt eller sosial bedrift med ”snille penger”, og ikke forventer investeringen tilbakebetalt) eller som Impact Investing (at man investerer i en bedrift som vil ha betydelig positiv sosial effekt, og forventer en viss avkastning på sikt). Det fantastiske med arrangementet er følelsen av å være med på noe nytt, en måte å tenke og jobbe på som blir stadig mer populær og sprer seg rundt i verden. Som for mikrofinans da det ble etablert. Og jeg opplever at det er få som påberoper seg å ha svarene på hvordan dette vil utvikle seg, få som hevder at de har funnet det eneste rette svaret. Det er lov å stille mange og kritiske spørsmål – og det var to dager med mange eksempler på nye måter å jobbe på. Som for eksempel GodEl fra Sverige, som opererer som alle andre strømleverandører men hvor alt overskudd går til en god sak som kundene selv får være med på å bestemme hva skal være. De fleste fond og stiftelser i forsamlingen jobber allikevel med prosjekter og bedrifter i tungt belastede områder i verden. Felles for de fleste talere og deltakere var en sjelden entusiasme og overbevisning om at sosialt entreprenørskap, social businesses og ”snille” eller sosiale investeringer er viktige arbeidsmetoder å utforske, og kanskje en måte å la kapitalismens drivkraft nå komme også de aller fattigste til gode. Husk Power Systems er et spennende eksempel. De bruker avfall fra ris-produksjon (rice husk) til å generere elektrisitet som gir strøm til landsbyer i Bihar, India til en pris fattige mennesker har råd til. Hjemmene her var tidligere mørklagt fra solnedgang til soloppgang. Utviklingen deres har blitt mulig gjennom investeringer fra Shell Foundation, Acumen, LGT VP og Oasis Fund – som alle var til stede på konferansen. Dette viser at private virksomheter med et sosialt formål kan spille en viktig rolle i det å løse utfordringer som det offentlige ikke har vært i stand til å håndtere. Og selskapene har stor tro på at investeringene på sikt vil tilbakebetales og kunne investeres i nye prosjekter. En av kommentatorene påpekte at vi alle må bidra til å holde forventningene til sosiale...

Internetthjelp