– om nyskaping og sosiale entreprenører
Currently Browsing: Iverksettere

Jobb som sosialt resultat

På Fornebu i bygget bak det gamle flytårnet jobber femten unge menn intenst konsentrert foran PCene sine, og det er stille i kontorlokalet. Noen av dem sitter i åpent landskap, noen av dem har eget kontor. Og jevnlig er flere av dem utplassert hos kundene på forskjellige testoppdrag innen IT. Uansett hvor hverdagslig og vanlig dette høres ut så er situasjonen deres svært unik. Gutta hos Unicus er nemlig i fast jobb på full lønn. Er ikke det uvanlig sier du? Nei, for mange av oss er jobb og lønn vanlig, men det er faktisk tusenvis av personer i Norge som har en eller annen form for fysisk eller psykisk utfordring som gjør at de ikke får innpass i arbeidsmarkedet. Ikke fordi de ikke evner å gjøre en jobb, men fordi det ikke finnes bedrifter og arbeidsgivere som er kreative nok til å utnytte den ressursen disse menneskene sitter på. Unicus har klart dette, og utnytter det at de ansatte har diagnosen Asperger til noe positivt. De er bedre enn oss med A4-diagnosen til blant annet å huske menger av informasjon, se mønstre i den og konsentrere seg om oppgaven de løser. Derfor er de ekstra gode IT-testere, og Unicus sine kunder er strålende fornøyde! Hvert menneske er unikt med sine styrker og svakheter. De arbeidsgivere som klarer å utnytte kraften i hver enkelt av oss best mulig, leverer de beste resultatene. Dette vet vi, men fortsetter å forlange A4-format på våre ansatte. Alt for mange mennesker med diagnoser eller fysiske og psykiske utfordringer blir sittende hjemme. Noen er heldige å få en offentlig beskyttet arbeidsplass som i varierende grad forventes å produsere resultater. Enten i form av at arbeidstakerne ofte blir værende i beskyttet stilling, eller at det de produserer i liten grad har et betalende marked. Tradisjonelle politiske tiltak er ikke nok for å få disse menneskene ut i arbeid og sikre at de kjenner seg som en viktig del av fellesskapet! I Norge har myndighetene over mange år hatt som mantra at mennesker med psykiske og fysiske utfordringer skal inkluderes i det vanlige arbeidsmarkedet. Det er ideelt og flott tenkt. Men vi bør også tørre å se at det finnes andre måter å skape gode resultater på. Noen kan få en både lettere og triveligere vei inn i arbeidsmarkedet ved å få lov å jobbe med kollegaer som forstår dem. Og samtidig jobbe i en vanlig bedrift i et vanlig marked. Som i den sosialøkonomiske bedriften Allehånde i Danmark, som driver catering med døve kokker på...

Internetthjelp