– om nyskaping og sosiale entreprenører

EVPA om fremtid og nåtid

Da er årets samling i Venezia for europeiske ledere innen Venture Filantropi-området over og jeg er på flyet hjemover. Det er tid for refleksjon.

Vi bruker alltid tid på å diskutere hvor vi og bransjen er på vei, med relativt få mennesker fra en sektor som enda er fersk. I år er det ti år siden EVPA (European Venture Philatrophy Association) ble startet av en håndfull menn med investorbakgrunn, fra UK, Frankrike, og Italia. Tanken var å få flere til å se at man kan skape sosiale forbedringer og få flere penger inn i det sosiale markedet ved å bruke finansielle verktøy og metoder mer kjent fra forretningsutvikling. Dette er krevende inn mot et marked som tidligere var forbeholdt ideelle organisasjoner og stiftelser, som først og fremst har forholdt seg til å gi og motta tilskudd. Den store tanken bak EVPA er fortsatt å vise at ved å investere både tid og penger mer forretningsmessig, vil vi tiltrekke stadig flere aktører med penger til disse områdene, ut over de tradisjonelle tilskuddsgiverne. Det store forbildet er mikrofinans, hvor man etter mange års prøving og feiling fant økonomiske konstruksjoner som gjorde at området ble attraktivt selv for vanlige investorer. Det har gjort at mengden penger som blir tilgjengelige for mennesker nederst i velstandspyramiden mangedobles, og det gis rom for egen utvikling. Etter ti år med «venture filantropi» skal EVPA nå fornye sin egen visjon, for å sikre at den fungerer best mulig for de neste ti år.

I år ble det fra flere pekt på at det økonomiske gapet øker, både i Europa og i resten av verden. En stadig mindre andel av verdens befolkning eier stadig mer av jordens ressurser. Dette er en underliggende trend som trolig vil gjøre at stadig flere vil søke nye veier for å motvirke denne skjevheten, fordi storsamfunnet ikke har godt av for store ulikheter. Derfor var det optimisme å spore i innsatsen for å få flere bedrifter til å ta større sosialt ansvar og mulighetenfor å få dem til å samarbeide med sosiale investorer. Det finnes rett og slett mange situasjoner i dette markedet hvor man kan skape en vinn-vinn-situasjon både for tradisjonelle bedrifter, sosiale entreprenører eller ideelle organisasjoner. Men det krever ofte både kreativitet og tålmodighet å skape deEVPA_logo_eventpagenne type nye løsninger. EVPA ble av medlemmene på samlingen utfordret på å bruke vår kunnskap om egne hjemmemarkeder til å si noe overordnet om hva som er Europas største sosiale utfordringer, og om vi kunne spre noen av de mange innovative løsningene hver av oss investerer i lokalt. Dette er utfordrende fordi vi alle sammen er svært forskjellige i hvordan vi er satt opp, eies og dr
ives. Derfor gikk også diskusjonene høylytt for seg, om hva som er rett vei videre. Men felles for oss alle er at vi har et sterkt ønske om å bidra til positive sosiale resultater gjennom nye metoder og finansieringsformer. Og vi ønsker å vise at det vi driver med har effekt gjennom å bli stadig bedre på å måle de sosiale resultatene, såkalt Impact Measurement. Men det var klare råd om ikke å måle seg bort, for om noe virker ett sted trenger man ikke å måle på nytt og på nytt den samme effekten andre steder. Men å måle over tid kan ha sin styrke, for å vise at utvikling er mulig. Jeg fortalte litt fra vårt arbeid med sosiale målinger hos våre entreprenører og utfordringer vi møter.

Hvordan myndigheter og offentlige aktører skal trekkes med i arbeidet med nye sosiale løsninger og finansieringsformer ble også diskutert. Fra Inspiring Scotland som jobber tett med det offentlige og frivilligheten i alle prosjekter, til andre som driver med enkeltinvesteringer og ønsker offentlige aktører, reguleringer og rammer lengst mulig vekk. Også her har myndighetene i Europa svært forskjellige roller, noe som gjør det krevende for meg fra Norge å diskutere med Italienske eller franske kollegaer.

Etter et intenst døgn med diskusjoner innenfor tykke venetianske murer er det i alle fall tydelig at dette fortsatt er et område i vekst. EVPA får stadig flere medlemmer og ser at også stiftelser fra bedrifter nå kommer om bord, klar for å utvide sine arbeidsmetoder og samarbeidskonstellasjoner. Ekstremt lave renter har imidlertid gjort de tradisjonelle selvstendige stiftelsene nervøse og mindre lystne på å prøve ut nye investeringsformer. Bankene på sin side snuser aktivt på området og vurderer hvilken rolle de kan spille i dette markedet. Alt tyder på at vi kommer til å ha mye å diskutere også på neste års samling. Og om noen måneder kommer vår nye visjon for EVPA de neste ti år – som skal vise i hvilken retning medlemmene ønsker å utvikle sosiale investeringer i Europa. For at vi og de (og du) trengs er det ingen av oss som er i tvil om 😄.

       

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Internetthjelp